05-1003 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ PLEXIGLASS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗ