05-1001 ΕΙΔΩΛΙΑ PLEXIGLASS 12ΣΧΕΔΙΑ 20X6EK (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ)