02-100123 ΓΟΥΡΙ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10ΕΚ 3ΣΧ