01-5048 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΝΗ ΓΚΡΙ 64Χ10ΕΚ

01-5048 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΝΗ ΓΚΡΙ 2ΧΡ 64Χ10ΕΚ