01-47138 ΚΗΡΟΣΒΗΣΤΗΣ ΜΕΤ.ΑΣΗΜΙ ΑΓΓΕΛΑΚΙ 2ΣΧ 30ΕΚ

01-47138 ΚΗΡΟΣΒΗΣΤΗΣ ΜΕΤ.ΑΣΗΜΙ ΑΓΓΕΛΑΚΙ 2ΣΧ 30ΕΚ