01-340120 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ 10Χ5ΕΚ

01-340120 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ 10Χ5ΕΚ 4,95-6Τ