01-1177457 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΛ.2ΣΧ 40ΕΚ

01-1177457 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΛ.2ΣΧ 40ΕΚ