01-1154970 ΡΕΣΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤ.ΒΑΣΙΛΙΑΣ 3ΣΧ 7ΕΚ

01-1154970 ΡΕΣΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤ.ΒΑΣΙΛΙΑΣ 3ΣΧ 7ΕΚ