01-10037445 ΚΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ