01-10026286 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ.2ΣΧ 19ΕΚ

01-10026286 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ.2ΣΧ 19ΕΚ