01-10026285 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ.2ΣΧ 14ΕΚ

01-10026285 ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤ.2ΣΧ 14ΕΚ